1
Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 827
2 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 765
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ