1
Ν.Π.Δ.Δ.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 156
2 Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπές 176
3 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 155
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 156
5 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 192
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 178
7 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 205
8 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 714
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 776
10 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑ 749
11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 725
12 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1104
13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 1546
14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1402
15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1297
16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΗΛΩΣΕΩΝ 1133
17 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 1359
18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1483
19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1313
20 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1427
21 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ «ΓΑΛΑΞΙΑ» 1184
22 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1386
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ