1
Ν.Π.Δ.Δ.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΧΟΡΟΣ, Κ.Λ.Π) 137
2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 294
3 Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπές 322
4 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 294
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 297
6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 339
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 324
8 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 347
9 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 875
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 931
11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑ 893
12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 871
13 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1239
14 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 1696
15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1553
16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1451
17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΗΛΩΣΕΩΝ 1280
18 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 1500
19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1634
20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1437
21 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1568
22 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ «ΓΑΛΑΞΙΑ» 1325
23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1515
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ