1
Ν.Π.Δ.Δ.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ – ΧΟΡΟΣ, Κ.Λ.Π) 356
2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 510
3 Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπές 530
4 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 475
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 503
6 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 541
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 527
8 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 536
9 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1074
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1123
11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑ 1092
12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1064
13 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1403
14 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 1907
15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1731
16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" 1650
17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΗΛΩΣΕΩΝ 1474
18 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 1692
19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1823
20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1618
21 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1726
22 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ «ΓΑΛΑΞΙΑ» 1495
23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1690
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ