1
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 30
2 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 32
3 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 31
4 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 32
5 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 326
6 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 317
7 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 427
8 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 420
9 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 437
10 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 511
11 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 520
12 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 505
13 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 549
14 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 519
15 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 594
16 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 543
17 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 671
18 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 717
19 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 698
20 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 690
21 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 709
22 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 714
23 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 741
24 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 982
25 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1047
26 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 899
27 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 923
28 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 955
29 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 1051
30 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1167
31 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1087
32 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 953
33 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1072
34 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΣ 2016 1147
35 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 1275
36 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1238
37 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1155
38 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 1132
39 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 812
40 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1150
41 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1222
42 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1264
43 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1306
44 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 1399
45 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1566
46 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 1523
47 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 1544
48 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1579
49 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1765
50 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1660
51 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1794
52 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 1534
53 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1700
54 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1900
55 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1493
56 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1589
57 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1466
58 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1391
59 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1561
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ