1
Τμήμα Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 188
2 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (6-16 ετών) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018 248
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 279
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 339
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 361
6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 579
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 518
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE 426
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ 510
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 663
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 686
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 532
13 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 630
14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 611
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 588
16 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 763
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 840
18 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 625
19 ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 571
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX 635
21 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 706
22 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 805
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 1155
24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1138
25 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1069
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 983
27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Π. 1010
28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Δ.Α.Π. 1068
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 1024
30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. 1109
31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1083
32 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 1078
33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων Γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων-Ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων» 1039
34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1114
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 1131
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ