1
Τμήμα Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 51
2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 94
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 329
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 317
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE 240
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ 307
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 451
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 467
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 352
10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 430
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 428
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 400
13 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 520
14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 583
15 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 436
16 ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 390
17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX 451
18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 531
19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 634
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 938
21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 916
22 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 879
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 784
24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Π. 808
25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Δ.Α.Π. 898
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 826
27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. 899
28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 917
29 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 895
30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων Γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων-Ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων» 856
31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 944
32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 962
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων