1
Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 266
2 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 407
3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 509
4 Συντήρηση & επισκευή περίφραξης - αύλειων χώρων 790
5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ́ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 793
6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 831
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13 892
8 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η 1026
9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 1057
10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1116
11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 1095
12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ 1177
13 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η. 1462
14 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ 1740
15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε ΚΑΠΗ 1989
16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.» 2313
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ