1
Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 53
2 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 224
3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 302
4 Συντήρηση & επισκευή περίφραξης - αύλειων χώρων 598
5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ́ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 600
6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 640
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13 709
8 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η 817
9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 855
10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 916
11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 906
12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ 987
13 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η. 1281
14 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ 1541
15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε ΚΑΠΗ 1790
16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.» 2129
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ