1
Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ́ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 52
2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 116
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13 184
4 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η 328
5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 356
6 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 421
7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 417
8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ 490
9 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η. 772
10 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ 1065
11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε ΚΑΠΗ 1306
12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.» 1662
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ