1
Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓ
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 8
2 Συντήρηση & επισκευή περίφραξης - αύλειων χώρων 404
3 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ́ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 411
4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 445
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13 516
6 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η 617
7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η. 661
8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 715
9 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π. 718
10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ 790
11 Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η. 1078
12 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ 1352
13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε ΚΑΠΗ 1584
14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.» 1934
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ