1
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 _249 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και Τευχών Δημοπράτησης». 2115
2 _250 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής». 2051
3 _251 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΣΣ». 2105
4 _252 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Eργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου». 2085
5 _253 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσηςποσού#1.000# ευρώγια Παροχή Υπηρεσιών ΟΚΩ (ΔΑΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, κα.). 1904
6 _254 10/12/2013-Περίληψη: «Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης» 1952
7 _255 10/12/2013-Περίληψη: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 104/2013 «Κυκλοφοριακή Μελέτη για Ωρίμανση του Έργου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Νέας Σμύρνης». 2145
8 _256 10/12/2013-Περίληψη:ΘΕΜΑ: «α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ) Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων ». 1922
9 _257 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 55η για «Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου». 2063
10 _258 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το ψηφιακό Μουσείο του έργου : «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου» 2104
11 _259 17/12/2013-Περίληψη: «Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διεθνή διαγωνισμού για την“Προμήθεια ειδών διατροφής”, με αρ.μελ.:81/2013» 1780
12 _260 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #227.550,00#€για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» , Αρ. Μελ. 111/2013. 1760
13 _261 17/12/2013-Περίληψη:1)Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών.2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» , Αρ. Μελ. 111/2013. 1723
14 _262 17/12/2013-Περίληψη: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 113/2013 Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο». 1634
15 _263 17/12/2013- Περίληψη:«Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου κ.Ευθαλίας Αδάπα» 1624
16 _264 17/12/2013- Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #150.000,00# ευρώ ως επιχορήγηση του Κ.Κ.Π.Α.» 1738
17 _265 17/12/2013- Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων«Προμήθειας γάλακτος» 1787
18 _266 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ για «Η/Φ οδών» 1651
19 _267 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 56ηγια την προμήθεια «Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών». 1732
20 _268 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 57ηγια την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αμαξοστασίου» 1597
21 _269 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 58ηγια την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού.» 1655
22 _270 17/12/2013-Περίληψη: Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Τριγωνικής Νησίδας Ραιδεστού –Κουντουριώτη» , με Αρ. Μελ. 86/2013 1709
23 _271 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια βενζίνης» 1733
24 _272 17/12/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης» 1740
25 _273 27/12/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «Εργασίες υπογειοποίησηςπαροχής φυσικού αερίου σε ΣΣ. » 1809
26 _274 27/12/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ» 1755
27 _275 27/12/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «Επέκταση-Ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων» 1685
28 _276 27/12/2013-Περίληψη:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 117/2013 «Μελέτη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου». 1608
29 _277 27/12/2013-Περίληψη: Ανάθεση του έργου «Επέκταση - Ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων» με αρ. μελ: 121/2013 1647
30 _278 27/12/2013-Περίληψη: «Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσών # 2.000,00 #, #13.000,00# & #7.000,00# € ». 1578
31 _180- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης» 1687
32 _181- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης» 1785
33 _182- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης» 1662
34 _183- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης» 1635
35 _184- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης» 1761
36 _185- 14/10/2013 - Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης #19.404,00# € που αφορά εκλογική αποζημίωση» 1813
37 _186- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης #800,00# € που αφορά την εξόφληση ζημιάς από Ασφαλιστική Εταιρεία.» 1810
38 _187- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# € για «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων» 1690
39 _188- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 34η» 1669
40 _189- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 35η» 1654
41 _190- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 36η» 1621
42 _191- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 37η» 1686
43 _192- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 38η» 1770
44 _193- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 39η» 1750
45 _194- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 40η» 1845
46 _195- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 41η» 1795
47 _196- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013» 1672
48 _197- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013» 1680
49 _198- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού γ΄ τριμήνου (Ιουλ- Σεπ.) 2013» 1825
50 _199- 14/10/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου από 3-5-2012 έως 30-6-2013» 1799
51 _200- 14/10/2013 -Περίληψη : «1)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 71/2013 για την «Προμήθεια λαμπτήρων» 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια λαμπτήρων» 1720
52 _201- 14/10/2013 -Περίληψη:«Έγκριση :α)Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β)τεχνικών προδιαγραφών και γ) όρων διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Διατροφής» 1721
53 _202- 14/10/2013 -Περίληψη:«Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ» 1779
54 _203- 29/10/2013 -Περίληψη:«Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών:“ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ”, με αρ.μελ.:76/2013» 1782
55 _204- 29/10/2013 -Περίληψη:«Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου Μαρίας Σιμιτζή» 1743
56 _205- 29/10/2013 -Περίληψη:«Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑ» 1636
57 _206- 29/10/2013 -Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού «1.437,52 Ευρώ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 που αφορά απόδοση κράτησης υπέρ Τ.Π.Υ.» . 1738
58 _207- 29/10/2013 -Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 42η» 1711
59 _208- 29/10/2013 -Περίληψη:«Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου» 1840
60 _209- 29/10/2013 -Περίληψη:«Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων» 1756
61 _210- 29/10/2013 -Περίληψη:«1)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 83/2013 για την «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων» 3)Μείωση του χρόνου δημοσίευσης» 1680
62 _211- 29/10/2013 -Περίληψη:«1)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 84/2013 για την «Προμήθειαανυψωτικώνγερανών»2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανυψωτικών γερανών» 1718
63 _212- 29/10/2013 -Περίληψη:«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρμακείο» Αρ.Μελ.80/13» 1751
64 _213- 12/11/2013 -Περίληψη:«Υποβολή ένστασης σε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων» 1809
65 _214- 12/11/2013 -Περίληψη:«Κατακύρωση πρακτικών-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, με αρ. μελ. 83/2013» 1749
66 _215- 12/11/2013 -Περίληψη:«Ορισμός δικαστικού επιμελητή/τριας» 1864
67 _216- 12/11/2013 -Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #12.633,00# ευρώ που αφορά το έργο: “Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού-Κουντουριώτη” του Δήμου Νέας Σμύρνης» 1718
68 _217- 12/11/2013 -Περίληψη:«Έγκριση διάθεσηςγια τη «Συντήρηση και επισκευή σχαρών-μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής » 1776
69 _218- 12/11/2013 -Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #16,32#€, που αφορά προσαύξηση εισφοράς προς το ΙΚΑ» 1781
70 _219- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 43η για «Προμήθεια τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενηςσκούπας» 1690
71 _220- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 44η για «Συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενης σκούπας κολυμβητικής δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου.» 1651
72 _221- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 45η για «Συντήρηση τεχνικών οργάνων» 1630
73 _222- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης 46η για την «Προμήθεια ασφαλτικού μείγματος» 1727
74 _223- 12/11/2013 -Περίληψη:«Παράταση σύμβασης» 1678
75 _224- 12/11/2013 -Περίληψη:΄Εγκριση διάθεση πίστωσης 50ης για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου 1827
76 _225- 12/11/2013 -Περίληψη:«1) Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου» 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθειαεορταστικούδιακόσμου», Aρ.Μελ.:95/2013 1831
77 _226- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 47η για «Συντήρηση και επισκευή επιστηλίων Χριστουγεν.Στολισμού» 1724
78 _227- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 48η για «Προμήθεια αντλιών και κινητήρων» 1784
79 _228- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 49η για «Συντήρηση μονάδας έλεγχου ποιότητας νερού.» 1839
80 _229- 12/11/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #39.883,03#ευρώ» 1647
81 _230- 15/11/2013 Περίληψη:«Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2014 (παρ.1α του αρ.72 του Ν.3852/10)» 1705
82 _231- 15/11/2013-Περίληψη :Κατάρτιση στοχοθεσίας του δήμου για το οικονομικό έτος 2014>> 1723
83 _232- 15/11/2013-Περίληψη: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης πoσού #2.000,00# ευρώ» 1628
84 _233- 15/11/2013-Περίληψη: Έγκριση διάθεση πίστωσης 52η για «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού» 1728
85 _234- 26/11/2013-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης 53η για «Προμήθεια μεταχειρισμένων μίνι λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας» 1660
86 _235- 26/11/2013-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης 54η για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση Δομών του Δήμου 1717
87 _236- 26/11/2013-Περίληψη: Έγκριση διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α.:30.7333.0012 1654
88 _237- 26/11/2013-Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων, Αρ.μελ:101/2013 1722
89 _238- 26/11/2013-Περίληψη:ΘΕΜΑ: α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφώνγ)Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό για τα « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». 1735
90 _239- 26/11/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 51η για «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος» 1797
91 _240- 26/11/2013Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 6.000 ευρώ που αφορά «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» 1743
92 _241- 26/11/2013-Περίληψη:ΘΕΜΑ: α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφώνγ)Έγκριση όρων διακήρυξηςγια την «Προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας». 1739
93 _242- 10/12/2013-Περίληψη: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135/2013 ΑΟΕ που αφορά τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης» 1693
94 _243- 10/12/2013-Περίληψη:ΘΕΜΑ: «α) Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ) έγκριση όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας» 1742
95 _244- 10/12/2013-Περίληψη:ΘΕΜΑ: α) Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ) έγκριση όρων διακήρυξης για το Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» 1781
96 _245- 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων». 1852
97 _246- 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στη Σύνταξη και Δημοπράτηση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών» 1737
98 _247 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης Φέροντος Οργανισμού «Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου». 1669
99 _248 10/12/2013-Περίληψη:Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Μελέτη Εφαρμογής - Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου». 1748
100 _121- 25/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 18η 1668
101 _119- 25/06/2013 -Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #60,00# ευρώ που αφορά «Συνδέσεις διαδικτύου» 1801
102 _120- 25/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης ποσού πίστωσης #49.200,00# ευρώ που αφορά τον «Έλεγχο εφαρμογής τεχνικών δεδομένων και επικαιροποίησης τευχών» 1883
103 _122- 25/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 19η 1687
104 _123- 25/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Απολυμαντικού χημικού υλικού για κάδους». Αρ. Μελ.: 5/2013 1634
105 _124- 25/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών». Αρ. Μελ.: 31/2013 1697
106 _125- 02/07/2013 -Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους 1728
107 _126- 02/07/2013 -Περίληψη:Έγκριση και διάθεση της πίστωσης του Κ.Α.:30.7331.0020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» 1564
108 _127- 02/07/2013 -Περίληψη: α)Έγκριση Διενέργειας Εργασίας, β)Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», Αρ.Μελ.61/13 1565
109 _128- 02/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α:35.6213.0002 1696
110 _129- 02/07/2013 -Περίληψη: Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 20η 1612
111 _130- 02/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 21η 1810
112 _131- 02/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 22η 1614
113 _132- 02/07/2013 -Περίληψη: α)Έγκριση Διενέργειας Εργασίας, β)Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 1651
114 _133- 02/07/2013 -Περίληψη: «Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων συνεργείων», Αρ.Μελ.:35/2013 1706
115 _134- 02/07/2013 -Περίληψη: Φανερή επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 240 τ.μ. για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης 1729
116 _135- 09/07/2013 -Περίληψη: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης. 1735
117 _136- 23/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.42 ευρώ που αφορά πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Φόρου 1770
118 _137- 23/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000 ευρώ που αφορά «Καθαρισμό δημ. χώρων από graffities» 1668
119 _138- 23/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000 ευρώ που αφορά Αμοιβή τεχνικού συμβούλου του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου» 1636
120 _139- 23/07/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης 73.800 ευρώ που αφορά Παροχή Υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Νέας Σμύρνης » 1591
121 _140- 23/07/2013 -Περίληψη: : Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» , Αρ.Μελ:46/2013 1726
122 _141- 23/07/2013 Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 23η 1625
123 _142- 23/07/2013 -Περίληψη: «Επικύρωση κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80» 1720
124 _143- 01/08/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.600 ευρώ για την «Ανακατασκευή πεζοδρομίων » 1822
125 _144- 01/08/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 120.000 ευρώ για τη «Διαμόρφωση κλειστού προπονητηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου » 1727
126 _145- 01/08/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000 ευρώ που αφορά αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 1619
127 _146- 01/08/2013 Περίληψη: «Ανοικτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης ευρισκόμενου κυλικείου» 1674
128 _147- 08/08/2013 -Περίληψη: α.«Εξέταση ένστασης» β.«Κατακύρωση πρακτικού –γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αναβάθμιση και Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών, Αρ.Μελ.:59/13 » . 1660
129 _148- 08/08/2013 -Περίληψη: «Κατακύρωση πρακτικού –γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Συντήρηση-Ανακατασκευή Μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων, Αρ.Μελ.:61/13 » . 22η Συνεδρίαση της 8-8-2013 1742
130 _149- 08/08/2013 -Περίληψη: « Έγκριση διάθεσης πίστωσης 73.800 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης» . 1643
131 _150- 06/09/2013 -Περίληψη: «1. Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας.2.Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης. » 1629
132 _151- 06/09/2013 -Περίληψη: «1. Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας. 2.Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασμού για το έργο « Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης» 1842
133 _152- 06/09/2013 -Περίληψη: «Εξέταση ένστασης της εταιρίας:2π Τεχνολογική Α.Ε. που αφορά το Διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών, Αρ.Μελ.:31/2013» 1714
134 _153- 06/09/2013 -Περίληψη: «Εξέταση ένστασης της εταιρίας “EUROCHEM” που αφορά το Διαγωνισμό για την Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υλικού για κάδους, Αρ. Μελ:5/2013» 1705
135 _154- 06/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400 ευρώ για συμμετοχή πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων»» . 1685
136 _155- 06/09/2013 -Περίληψη: «Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης » . 1672
137 _156- 06/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24η» 1758
138 _157- 06/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 25η» 1699
139 _158- 06/09/2013 -Περίληψη: «Εξέταση για την άσκηση έφεσης κατά της Σοφίας Ασημακοπούλου» 1881
140 _159- 06/09/2013 -Περίληψη: «Απόδοση χρηματικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.:00.6452.0001» 1781
141 _160- 06/09/2013 -Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ευθαλίας Αδάπα» 1789
142 _161- 10/09/2013 -Περίληψη: «Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012» 1730
143 _162- 20/09/2013 -Περίληψη: «α)Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης )Ορισμός υπολόγου» 1648
144 _163- 20/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 26η ». 1832
145 _164- 20/09/2013 Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 27η ». 1579
146 _165- 20/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 28η ». 1655
147 _166- 20/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 29η ». 1734
148 _167- 20/09/2013 -Περίληψη: «Αποδέσμευση ποσού#24.600 από τον Κ.Α.:30.7334.0001 ». 1722
149 _168- 20/09/2013 -Περίληψη: «Αποδέσμευση ποσού#2.000#ευρώ από τον Κ.Α.:10.7135.0004 ». 1694
150 _169- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 30η». 1694
151 _170- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 31η». 1701
152 _171- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 32η» 1638
153 _172- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 33η». 1647
154 _173- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4,71# ευρώ» 1718
155 _174- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων» 1717
156 _175- 30/09/2013 -Περίληψη: «Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. μελ. 72/2013 ». 1843
157 _176- 30/09/2013 -Περίληψη: «Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. μελ. 73/2013 ». 1695
158 _177- 30/09/2013 -Περίληψη: «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το Οικ.έτος 2013» 1667
159 _178- 30/09/2013 Περίληψη: «1)Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας.2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Έλεγχος Εφαρμογής Τεχνικών Δεδομένων και Επικαιροποίηση Τευχών» 1793
160 _179- 30/09/2013 -Περίληψη: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000€ για το έργο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) Α.Π.Χ. ΣΤΑ 1ο – 10ο ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ” , Αρ.Μελ.:175/13» 1733
161 95- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #20.000,00# € που αφορά την αγορά γραμματοσήμων. 1788
162 96- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #3.874,15# € που αφορά τρίμηνες αποδοχές στους κληρονόμους του θανόντος υπαλλήλου μας Αθανασιάδη Κων/νου. 1713
163 97- 21/5/2013 -Περίληψη: Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2013. 1771
164 98- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δ’ τριμήνου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ οικ. έτους 2012 του Δήμου μας. 1752
165 99- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2012. 1753
166 _100- 31/5/2013 -Περίληψη: Aποδοχή παραίτησης ή μη από Μέλος Επιτροπής, β) Συμπλήρωση Επιτροπής 1654
167 _101- 31/5/2013 -Περίληψη: Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης 11η 1678
168 _102- 31/5/2013 -Περίληψη: Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης 12η 1614
169 _103- 31/5/2013 - Περίληψη: Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης 13η 1669
170 _104- 31/5/2013 - Περίληψη: Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης 14η 1735
171 _105- 31/5/2013 - Περίληψη: Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 240 m2 για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης. 1681
172 _106- 31/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #16.800,98# € που αφορά τις επιδοθείσες επιταγές προς πληρωμή της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 1775
173 _107- 31/5/2013 -Περίληψη: Αποδέσμευση ποσού ύψους #8.000,00# € για την προμήθεια επίπλων 1718
174 _108- 31/5/2013 -Περίληψη: Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω κωλύματος της Νομικής Συμβούλου. 1791
175 _109- 10/06/2013 -Περίληψη: Δημόσιος πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία «Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπές» Αρ. Μελ. 49/13 1701
176 _110- 10/06/2013 -Περίληψη: Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 96/2013 Α.Ο.Ε 1675
177 _111- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15η 1659
178 _112- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 16η 1756
179 _113- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» Αρ. Μελ. 7/13 1594
180 _114- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος» Αρ. Μελ. 46/13 1713
181 _115- 10/06/2013 -Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ουρανίας Σμυλιοτοπούλου 1570
182 _116- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 17η 1663
183 _117- 10/06/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90.000,00#ΕΥΡΩ που αφορά αποδοχή της Αιτήσεως –Δηλώσεως με αρ. πρωτ. 23427/16-5-13 του «κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» 1684
184 _118- 10/06/2013 -Περίληψη: Ορισμός δικαστικού επιμελητή/τριας για επιδόσεις δικογράφων, εκτελέσεις κλπ. 1760
185 93- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 305/2009. 1878
186 94- 21/5/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# € που αφορά την πληρωμή των τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου οικ. έτους 2013. 1720
187 83- 30/4/2013 -Περίληψη: Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». Αρ. Μελ.: 2/2013. 1946
188 84- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση Διάθεσης πίστωσης10η 1691
189 85- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης 73.800 € για την «Αναβάθμιση & Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών» 1813
190 86- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 80.000 € και 30.000 € για απόδοση προστίμων ΦΠΑ 1686
191 87- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση δαπανών & διάθεσης πίστωσης ποσού 14.500 € για ασφάλιστρα ακινήτων του Δήμου μας. 1855
192 88- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #10.000,00# € 1975
193 89- 30/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών πισινών». Αρ. Μελ.: 32/2013. 1726
194 90- 30/4/2013 -Περίληψη: Απευθείας ανάθεση της υπ’ αρ. 44/2013 μελ. «Εκπόνηση στατικής μελέτης παιδικού σταθμού Σινώπης» 1663
195 91- 10/5/2013 -Περίληψη: Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος. 1840
196 92- 21/5/2013 -Περίληψη: α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. μελ 49/2013, β. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» και γ) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμμ 1715
197 74 - 22/4/2013 -Περίληψη: Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων 1948
198 75 - 22/4/2013 -Περίληψη: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7331.0038 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» (αρ. μελ. 41/2013) 1973
199 76 - 22/4/2013 -Περίληψη: Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. μελ. 305/2009 2197
200 77- 22/4/2013 -Περίληψη: Eξέταση ένστασης που αφορά τον Δημόσιο Διαγωνισμό για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ». 2041
201 78- 22/4/2013 -Περίληψη: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου. 2086
202 79- 22/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 9η 1975
203 80- 22/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #3.000,00# € που αφορά αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών. 2087
204 81- 22/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά τη «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων» 2092
205 82- 22/4/2013 -Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά τη «Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου». 1992
206 60 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση και την διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00#€ που αφορά καταβολή εξόδων κηδείας υπαλλήλου του Δήμου μας. 1987
207 61 - 11/4/2013 - Περίληψη: Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ». 2136
208 62 - 11/4/2013 - Περίληψη:Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Μέη Αντωνίου του Ιωάννη. 1928
209 63 - 11/4/2013 - Περίληψη:Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Αλιμπινίση Αικατερίνης 2107
210 64 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #56.955,84# € για αγορά ακινήτου Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους (στ δόση) 1973
211 65 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #180,00# € για συμμετοχή δύο υπαλλήλων σε σεμινάριο 1903
212 66 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.232,84# € για εξόφληση τελών ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών 1976
213 67 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #16.436,28# € 1919
214 68 - 11/4/2013 - Περίληψη: α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ),β) Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειριστή πίστωσης. 1899
215 69 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 6η 1876
216 70 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση διάθεση πίστωσης 24.600 € για τη συντήρηση κι επισκευή οστεοφυλακίων 1948
217 71 - 11/4/2013 - Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 800.990 € για το ψηφιακό μουσείο 1947
218 72 - 11/4/2013 - Περίληψη:Αποδέσμευση ποσού 11.000,00 € από τον Κ.Α. 10.7134.0005 2149
219 73 - 11/4/2013 - Περίληψη: Oρισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. 1944
220 48 - 12/3/2013 - Περίληψη: Καταβολή εξόδων κηδείας. 2222
221 49 - 12/3/2013 - Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5η 2223
222 50 - 12/3/2013 - Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού της εργασίας : «Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων». Αρ. Μελ.: 2/2013 2129
223 51 - 26/3/2013 - Περίληψη: Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (εκμίσθωση) των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ». 2170
224 52 - 26/3/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.126,24# € που αφορά Ταμείο Νομικών και Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου. 2144
225 53 - 26/3/2013 - Περίληψη: Aνάθεση του έργου : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 99/2012 2111
226 54 - 26/3/2013 - Περίληψη: Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 30.6142.0020 και 30.6142.0009 2057
227 55 - 26/3/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2008 και 2009 από τη Γ. Γ. Π. Σ. του Υπ. Οικ. 2166
228 56 - 26/3/2013 - Περίληψη: Eγκριση Διάθεσης πίστωσης 7η 2208
229 57 - 26/3/2013 - Περίληψη: Eγκριση Διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων 8η 2100
230 58 - 8/4/2013 - Περίληψη: Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου». Αρ. Μελ. : 143/12 2220
231 59 - 8/4/2013 - Περίληψη: Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αρ. Μελ.: 144/12 2181
232 47 - 12/3/2013 -Περίληψη: Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7336.0001 για το έργο : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 9/13. 2137
233 46 - 12/3/2013 -Περίληψη: Κατακύρωση της προμήθειας : «Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου». Αρ. Μελ.: 147/2012. 2178
234 36 - 26/2/2013 -Περίληψη: Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ». 2301
235 37 - 26/2/2013 -Περίληψη: α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00#€ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου. 2173
236 38 - 26/2/2013 - Περίληψη: α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ),β) Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειριστής πίστωσης. 2257
237 39 - 26/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #7.500,00# € για την καταγραφή και ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού του Δήμου μας 2208
238 40- 26/2/2013 - Περίληψη: Eγκριση διάθεση πίστωσης 4η . 2292
239 41 - 26/2/2013 - Περίληψη: Eγκριση και διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0002 που αφορά το έργο : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 99/2012 2217
240 42 - 26/2/2013 - Περίληψη: Eγκριση και διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0031 που αφορά το έργο : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ». 2201
241 43 - 26/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων. 2125
242 44 - 26/2/2013 - Περίληψη: Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων 2384
243 45 - 26/2/2013 - Περίληψη: Ταμειακός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) έτους 2012 του Δήμου Νέας Σμύρνης 2496
244 34 - 26/2/2013 -Περίληψη: Εξέταση ενστάσεων και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 2134
245 35 - 26/2/2013 -Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων ανείσπρακτων Δ.Τ. και Δ.Φ. σε λογαριασμούς Δ.Ε.Η. από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. Οικονομικών 2211
246 32 - 12/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης 2229
247 33 - 12/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #17.856,00# € που αφορά αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από Συνεδριάσεις Δ’ τριμήνου έτους 2012. 2208
248 31 - 12/2/2013 - Περίληψη: Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια ΄Εργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης τάξης ΜΕΕΠ 2110
249 30 - 12/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού #15.000,00# € που αφορά την εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς τους ΟΤΑ. 2135
250 29 - 12/2/2013 - Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού #60.000,00# € που αφορά ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 2013. 2237
251 27 - 12/2/2013 - Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών 2η . 2171
252 28 - 12/2/2013 - Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης 3η 2225
253 26 - 12/2/2013 - Περίληψη:Έγκριση Δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής 2197
254 24 - 12/2/2013-Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #64.151,38# € που αφορά οφειλόμενα οικονομικής υπηρεσίας οικ. έτους 2013. 2125
255 23 - 12/2/2013-Συνεδρίαση 4η 2289
256 25 - 12/2/2013 -Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #808.888,55# € που αφορά οφειλόμενα οικονομικής υπηρεσίας οικ. έτους 2013. 2209
257 1 - 22/1/2013-Περίληψη: : Eκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Σμύρνης. 2144
258 2 - 22/1/2013-Περίληψη: Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Δενιόζου Πηνελόπης του Ανδρέα 2212
259 3 - 22/1/2013-Περίληψη:Κατακύρωση των υπ. αρ. Νο 1, Νο 2 Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης. 2321
260 4 - 22/1/2013-Περίληψη:Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μίχα Δημητρίου του Ιωάννη 2189
261 5 - 22/1/2013-Περίληψη:Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφού Χρυσούλας του Δημητρίου. 2081
262 6 - 22/1/2013-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2267
263 7 - 22/1/2013-Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2143
264 8 - 22/1/2013-Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2303
265 9 - 22/1/2013-Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2168
266 10 - 22/1/2013-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2176
267 11 - 22/1/2013-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2048
268 12 - 5/2/2013-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.464,92# € που αφορά Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου μας που συμμετείχαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. 2159
269 13 - 5/2/2013-Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1η 2064
270 14 - 5/2/2013-Περίληψη:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ» 2251
271 15 - 5/2/2013-Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2007 από τη Γ. Γ. Π. Σ. του Υπ. Οικ. 2192
272 16 - 5/2/2013-Περίληψη: Aνοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση – εκμίσθωση - των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ». 2227
273 17 - 5/2/2013-Περίληψη: Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου 2060
274 18 - 5/2/2013-Περίληψη: Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Κοινωνικού Παντοπωλείου» 2239
275 19 - 5/2/2013-Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΝΗΣΙΔΩΝ». 2264
276 20 - 5/2/2013-Περίληψη: Eξέταση ενστάσεων για την προμήθεια «Φυτών και θάμνων». 2173
277 21 - 5/2/2013-Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90.000,00# € που αφορά Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΗΚΕΚ για την εφαρμογή προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 2454
278 22 - 5/2/2013-Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους. 3398
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ