1
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέας Σμύρνης. 2762
2 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3170
3 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2835
4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2970
5 Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων- εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2851
6 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2872
7 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2960
8 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2850
9 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2794
10 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2863
11 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2475
12 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2481
13 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2554
14 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2320
15 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2455
16 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2419
17 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2421
18 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2897
19 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2421
20 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2363
21 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2396
22 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2217
23 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2264
24 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2222
25 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2183
26 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2186
27 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2290
28 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2278
29 Περίληψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ «ALCATRAZ» επί της οδού Λ. Συγγρού 137, ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νου του Αντωνίου. 2632
30 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2248
31 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2258
32 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2262
33 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2285
34 Περίληψη: Χορήγηση Προεγκρίσεων Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2269
35 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. 2277
36 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος 2343
37 Περίληψη: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, με την επωνυμία «ΑLCATRAZ PLAN B», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Αναστασίου, επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 137 (υπόγ 3714
38 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2368
39 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2299
40 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2174
41 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2093
42 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2152
43 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2032
44 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2029
45 15-5-2012 -- Περίληψη: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2362
46 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2091
47 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2063
48 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2091
49 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2028
50 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2041
51 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2020
52 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2058
53 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2087
54 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2026
55 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2044
56 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2056
57 3/7/2012 -- Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2146
58 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2091
59 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2010
60 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/το 2095
61 3/7/2012--Περίληψη: Ανάκληση της υπ. αρ. 34/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά το κατάστημα “KVIN”, είδους ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της κας TATIANA CERNOLIOVA, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 91 – Ν.ΣΜΥΡΝ 2223
62 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2096
63 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2126
64 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2093
65 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2131
66 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης κινηματογράφου. 2144
67 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2145
68 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2205
69 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 1968
70 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2003
71 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1926
72 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2093
73 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2096
74 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 1971
75 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2031
76 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2097
77 ----------------------------------------------------- 2037
78 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1990
79 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2157
80 25-9-2012 -Περίληψη: Eγκριση κατασκευής νησίδων. 2154
81 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2110
82 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2135
83 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2057
84 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1943
85 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2064
86 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2057
87 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2210
88 15-10-2012 -Περίληψη: Ανάκληση χορήγησης προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2155
89 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2226
90 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2111
91 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2184
92 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2027
93 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2049
94 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 1962
95 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2060
96 20-11-2012 -Περίληψη: Επαναχορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2160
97 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 1941
98 20-11-2012 -Περίληψη: Έγκριση κατασκευής νησίδων. 1986
99 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2058
100 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2080
101 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. 2207
102 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2063
103 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2042
104 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2127
105 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2092
106 12/12/2012 - Περί : Ανακλήσεις αδειών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2284
107 12/12/2012 - Περί : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3048
108 12/12/2012 - Περί : Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρων 2190
109 5/2/2013 - Περί : Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1718
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων