1
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέας Σμύρνης. 2830
2 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3268
3 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2932
4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3043
5 Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων- εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2931
6 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2952
7 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 3059
8 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2965
9 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2900
10 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2971
11 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2569
12 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2559
13 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2648
14 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2399
15 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2546
16 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2498
17 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2508
18 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2982
19 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2517
20 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2450
21 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2501
22 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2327
23 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2386
24 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2318
25 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2265
26 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2280
27 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2379
28 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2377
29 Περίληψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ «ALCATRAZ» επί της οδού Λ. Συγγρού 137, ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νου του Αντωνίου. 2734
30 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2355
31 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2347
32 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2358
33 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2386
34 Περίληψη: Χορήγηση Προεγκρίσεων Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2365
35 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. 2370
36 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος 2437
37 Περίληψη: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, με την επωνυμία «ΑLCATRAZ PLAN B», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Αναστασίου, επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 137 (υπόγ 3795
38 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2456
39 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2413
40 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2263
41 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2204
42 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2246
43 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2121
44 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2123
45 15-5-2012 -- Περίληψη: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2465
46 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2194
47 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2163
48 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2197
49 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2117
50 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2116
51 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2103
52 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2151
53 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2175
54 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2120
55 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2150
56 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2140
57 3/7/2012 -- Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2242
58 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2190
59 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2093
60 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/το 2205
61 3/7/2012--Περίληψη: Ανάκληση της υπ. αρ. 34/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά το κατάστημα “KVIN”, είδους ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της κας TATIANA CERNOLIOVA, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 91 – Ν.ΣΜΥΡΝ 2332
62 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2182
63 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2209
64 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2180
65 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2235
66 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης κινηματογράφου. 2236
67 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2251
68 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2292
69 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2060
70 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2076
71 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2003
72 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2201
73 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2181
74 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2061
75 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2121
76 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2185
77 ----------------------------------------------------- 2117
78 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2077
79 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2254
80 25-9-2012 -Περίληψη: Eγκριση κατασκευής νησίδων. 2232
81 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2202
82 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2220
83 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2147
84 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2019
85 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2145
86 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2134
87 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2289
88 15-10-2012 -Περίληψη: Ανάκληση χορήγησης προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2231
89 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2298
90 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2201
91 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2271
92 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2111
93 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2150
94 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2035
95 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2139
96 20-11-2012 -Περίληψη: Επαναχορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2241
97 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2021
98 20-11-2012 -Περίληψη: Έγκριση κατασκευής νησίδων. 2052
99 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2153
100 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2176
101 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. 2304
102 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2157
103 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2116
104 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2212
105 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2186
106 12/12/2012 - Περί : Ανακλήσεις αδειών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2370
107 12/12/2012 - Περί : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3129
108 12/12/2012 - Περί : Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρων 2283
109 5/2/2013 - Περί : Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1794
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ