1
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέας Σμύρνης. 2648
2 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3027
3 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2731
4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2885
5 Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων- εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2762
6 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2729
7 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2845
8 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2658
9 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2645
10 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2650
11 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2320
12 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2318
13 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2361
14 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2218
15 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2325
16 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2309
17 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2312
18 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2787
19 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2277
20 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2234
21 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2216
22 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2081
23 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2104
24 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2092
25 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2082
26 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2048
27 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2139
28 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2132
29 Περίληψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ «ALCATRAZ» επί της οδού Λ. Συγγρού 137, ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νου του Αντωνίου. 2459
30 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2040
31 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2104
32 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2095
33 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2119
34 Περίληψη: Χορήγηση Προεγκρίσεων Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2121
35 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. 2074
36 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος 2191
37 Περίληψη: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, με την επωνυμία «ΑLCATRAZ PLAN B», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Αναστασίου, επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 137 (υπόγ 3617
38 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2198
39 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2132
40 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2092
41 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1966
42 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1994
43 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 1932
44 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 1935
45 15-5-2012 -- Περίληψη: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2184
46 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1956
47 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1943
48 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1990
49 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1946
50 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1914
51 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1893
52 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1943
53 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1915
54 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1886
55 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1865
56 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1901
57 3/7/2012 -- Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1964
58 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1960
59 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1909
60 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/το 1951
61 3/7/2012--Περίληψη: Ανάκληση της υπ. αρ. 34/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά το κατάστημα “KVIN”, είδους ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της κας TATIANA CERNOLIOVA, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 91 – Ν.ΣΜΥΡΝ 2074
62 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1995
63 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2035
64 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1956
65 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1974
66 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης κινηματογράφου. 2003
67 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2006
68 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2077
69 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 1878
70 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1882
71 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1862
72 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1950
73 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1946
74 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 1863
75 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1878
76 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 1963
77 ----------------------------------------------------- 1958
78 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1889
79 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 1996
80 25-9-2012 -Περίληψη: Eγκριση κατασκευής νησίδων. 2018
81 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 1917
82 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1981
83 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1965
84 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1858
85 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 1996
86 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 1941
87 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2030
88 15-10-2012 -Περίληψη: Ανάκληση χορήγησης προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2070
89 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2079
90 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 1994
91 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2017
92 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 1927
93 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 1892
94 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 1885
95 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 1930
96 20-11-2012 -Περίληψη: Επαναχορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 1983
97 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 1854
98 20-11-2012 -Περίληψη: Έγκριση κατασκευής νησίδων. 1869
99 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 1865
100 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1947
101 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. 2057
102 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 1934
103 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 1957
104 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2004
105 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 1958
106 12/12/2012 - Περί : Ανακλήσεις αδειών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2152
107 12/12/2012 - Περί : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 2926
108 12/12/2012 - Περί : Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρων 2045
109 5/2/2013 - Περί : Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1613
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων