1
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέας Σμύρνης. 3170
2 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3697
3 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3339
4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3447
5 Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων- εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3344
6 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3335
7 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 3458
8 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3495
9 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3356
10 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3386
11 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2983
12 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2941
13 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3039
14 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2747
15 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2954
16 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2853
17 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2903
18 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 3387
19 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 3010
20 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2824
21 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2901
22 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2720
23 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2785
24 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2696
25 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2646
26 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2733
27 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2747
28 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2750
29 Περίληψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ «ALCATRAZ» επί της οδού Λ. Συγγρού 137, ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νου του Αντωνίου. 3146
30 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2745
31 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2706
32 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2735
33 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2752
34 Περίληψη: Χορήγηση Προεγκρίσεων Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2738
35 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. 2730
36 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος 2805
37 Περίληψη: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, με την επωνυμία «ΑLCATRAZ PLAN B», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Αναστασίου, επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 137 (υπόγ 4129
38 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2826
39 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2776
40 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2677
41 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2647
42 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2633
43 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2515
44 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2474
45 15-5-2012 -- Περίληψη: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2841
46 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2556
47 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2511
48 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2647
49 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2510
50 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2447
51 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2475
52 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2506
53 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2557
54 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2508
55 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2571
56 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2536
57 3/7/2012 -- Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2620
58 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2606
59 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2462
60 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/το 2628
61 3/7/2012--Περίληψη: Ανάκληση της υπ. αρ. 34/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά το κατάστημα “KVIN”, είδους ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της κας TATIANA CERNOLIOVA, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 91 – Ν.ΣΜΥΡΝ 2747
62 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2605
63 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2575
64 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2546
65 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2602
66 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης κινηματογράφου. 2678
67 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2692
68 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2673
69 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2449
70 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2434
71 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2348
72 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2591
73 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2550
74 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2470
75 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2491
76 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2524
77 ----------------------------------------------------- 2486
78 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2415
79 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2608
80 25-9-2012 -Περίληψη: Eγκριση κατασκευής νησίδων. 2632
81 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2552
82 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2616
83 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2492
84 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2343
85 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2481
86 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2460
87 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2643
88 15-10-2012 -Περίληψη: Ανάκληση χορήγησης προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2571
89 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2624
90 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2555
91 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2631
92 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2439
93 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2528
94 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2369
95 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2473
96 20-11-2012 -Περίληψη: Επαναχορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2561
97 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2389
98 20-11-2012 -Περίληψη: Έγκριση κατασκευής νησίδων. 2377
99 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2547
100 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2542
101 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. 2670
102 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2509
103 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2469
104 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2570
105 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2535
106 12/12/2012 - Περί : Ανακλήσεις αδειών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2750
107 12/12/2012 - Περί : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3502
108 12/12/2012 - Περί : Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρων 2672
109 5/2/2013 - Περί : Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2139
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ