1
Τελευταία Νέα
The latest news from the Joomla! Team
Filter     Display 
# Title
1 Διακήρυξη Δημόσιας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Πωλήσεως Ακινήτου Ι.Μ. Ροβελίστης
2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
4 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης
5 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2019
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12.
8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 17.07.2019
9 Αανακήρυξη Υποψηφίων εκλογών 7ης Ιουλίου 2019
10 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρ. 118 του Ν.4412/2016)
11 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
12 Πρακτικό Πενταμελούς Επιτροπής (6/12/2018)
13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤοΠΦΥ (Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)
15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
16 Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης
17 Εξουσιοδότηση υπογραφών κ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ
18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε)
19 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
22 Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών Λυκείων της Νέας Σμύρνης για Συμμετοχή τους στις Ιωνικές Εορτές με Μουσικό / χορευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 20΄
23 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία
25 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Δ.Ε. ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΚΑΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
28 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
31 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
32 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη.
33 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
34 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
35 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
37 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡ. 20ης/22-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
38 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
39 Ορισμός Αντιδημάρχων
40 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
41 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ΔΠΚ, (Πόθεν Έσχες)
42 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
43 Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) οικ. έτους 2016 (χρήση 2015)
44 Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης-Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014
45 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου αρμόδιο για την εποπτεία του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Τύπου και Προώθησης του Δημοτικού ΄Εργου
46 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων-προσφορών για συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης
47 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
48 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
49 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
50 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
51 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"
52 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
53 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
54 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
55 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
56 Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα του Δήμου Νέας Σμύρνης, για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο 2ης τάξης του ΜΕΕΠ.
57 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014
58 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΛΠ»
59 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για το έτος 2014
60 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ
62 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
63 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
64 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
65 ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ GREEN TWINNING
66 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
67 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
68 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
69 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ
71 Ρύθμισμα Οφειλών
72 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
73 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 28.02.2012
74 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Παιδείας του Δήμου για τις Σχολές Γονέων του ΥΠΕΠΘΔΒΜ στον Δήμο μας
75 Επιστολή για οικόσιτα
76 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2012
77 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
78 Δημόσια Διαβούλευση
79 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»
80 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
81 Τοποθέτησης Αντιδημάρχων
82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
83 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
84 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
85 Δελτίο τύπου παράταση ΔΕΗ
86 ΣΜΕ 1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ Κ.Π.ΑΓΩΓΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ
87 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2011
88 "Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2011"
89 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Σμύρνης
90 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 20.12.2011
91 Υπηρεσία Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο Νέας Σμύρνης
92 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
93 Δελτίο Τύπου για παράταση ΔΕΗ
94 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ
95 ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ