1
Τελευταία Νέα
The latest news from the Joomla! Team
Filter     Display 
# Title Hits
1 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρ. 118 του Ν.4412/2016) 2139
2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 1938
3 Πρακτικό Πενταμελούς Επιτροπής (6/12/2018) 2033
4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3283
5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤοΠΦΥ (Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) 3561
6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4066
7 Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης 4103
8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4424
9 Εξουσιοδότηση υπογραφών κ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 4416
10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε) 4957
11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5358
12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 5259
13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 4954
14 Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών Λυκείων της Νέας Σμύρνης για Συμμετοχή τους στις Ιωνικές Εορτές με Μουσικό / χορευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 20΄ 5233
15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5318
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία 5603
17 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Δ.Ε. ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5574
18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 5560
19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΚΑΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5343
20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6030
21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5986
22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6263
23 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6013
24 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη. 5841
25 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 5818
26 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 6384
27 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6077
28 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6387
29 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡ. 20ης/22-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7025
30 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 7129
31 Ορισμός Αντιδημάρχων 6928
32 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 6954
33 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ΔΠΚ, (Πόθεν Έσχες) 7600
34 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 8107
35 Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) οικ. έτους 2016 (χρήση 2015) 8135
36 Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης-Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014 7966
37 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου αρμόδιο για την εποπτεία του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Τύπου και Προώθησης του Δημοτικού ΄Εργου 8241
38 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων-προσφορών για συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης 8192
39 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 8909
40 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 8983
41 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 9229
42 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 10600
43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ" 11048
44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9984
45 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 10082
46 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 9609
47 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 9265
48 Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα του Δήμου Νέας Σμύρνης, για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο 2ης τάξης του ΜΕΕΠ. 8659
49 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 9128
50 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΛΠ» 8857
51 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για το έτος 2014 8780
52 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 9280
53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ 8746
54 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9180
55 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 10847
56 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 8885
57 ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ GREEN TWINNING 8987
58 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 8900
59 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 8810
60 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 9131
61 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12731
62 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 10928
63 Ρύθμισμα Οφειλών 10225
64 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 11700
65 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 28.02.2012 10709
66 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Παιδείας του Δήμου για τις Σχολές Γονέων του ΥΠΕΠΘΔΒΜ στον Δήμο μας 9939
67 Επιστολή για οικόσιτα 10334
68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2012 10296
69 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 10153
70 Δημόσια Διαβούλευση 9947
71 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» 9841
72 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 9964
73 Τοποθέτησης Αντιδημάρχων 9708
74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 10183
75 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 10402
76 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 9950
77 Δελτίο τύπου παράταση ΔΕΗ 10592
78 ΣΜΕ 1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ Κ.Π.ΑΓΩΓΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ 10188
79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2011 10683
80 "Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2011" 9985
81 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Σμύρνης 9705
82 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 20.12.2011 9983
83 Υπηρεσία Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο Νέας Σμύρνης 10005
84 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 10926
85 Δελτίο Τύπου για παράταση ΔΕΗ 11576
86 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ 10367
87 ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ 9666
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ