Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 269 του ν. 4412/2016

 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 123/2018 και 5/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ο συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης 13» με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 2360/24.10.2018 απέβη άγονος για τις ομάδες 3.ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 4. ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, 6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ, 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και 9. ΤΕΝΤΕΣ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ