ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

 Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου/των για τη στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήμου Νέας Σμύρνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 241/2018 αποφάσεως του ∆ημοτικού Συμβουλίου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ