ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Η 3μελής Επιτροπή Εγγραφών του Ν.Π.Δ.Δ. ενημερώνει με την παρούσα τον πίνακα, στον οποίο αναγράφονται, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι αιτήσεις εγγραφών που έγιναν δεκτές στους παιδικούς σταθμούς.

 

 

 

Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Ε ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Ζ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

 


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Πίσω
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ