ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο (η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - δημοτών) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής,
με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Πίσω
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ