ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 Ο Πολιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2018, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018.


Πληροφορίες στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Πολιτιστικού & Αθλητικού οργανισμού του δήμου Νέας Σμύρνης,

1ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 78,  κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00  (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025881, 891).

Πληροφορίες. Σταμούλης Σπύρος, Σταυρακόπουλος Τζανής.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Πίσω
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ