ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει  Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης «την χαμηλότερη προσφορά»
(σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. β’ του Π.Δ. 60/07 και το Π.Δ.28/80) για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ