Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδιού

Στην  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδιού εντάσσονται  7 τμήματα όπου φιλοξενούνται παιδιά από 18 μηνών έως 5 χρονών (ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο).

Διοικείται από δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, γονείς φιλοξενουμένων νηπίων, μέλη των ΚΑΠΗ, εργαζόμενοι και δημότες.

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η Δημοτική Σύμβουλος η κ. Δήμητρα Νάνου.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανασίου Αθανάσιος

Σκοπός του  είναι η παροχή αγωγής και ασφαλούς φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε:
  • Να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν ολόπλευρα (σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά).
  • Να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιήσουν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

 Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

•Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
•Λειτουργία Σταθμών
•Συνεργασία Παιδικού Σταθμού-Οικογένεια
•Πληροφορίες για τις εγγραφές Νηπίων & τα δικαιολογητικά


 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ