ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Εκτίθεται σε Δημόσιο επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/23-03-1993) άρθρο 3 και άρθρο 5,  η «Προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου» με αρ. Μελ: 143/2012 προϋπολογισμού #224.870,00#€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ