Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Στασινοπούλου Βίκυ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121
Τηλ. 2132025918 & fax: 2132025938

Τηλέφωνα: 2132025915-16-17-19-20-21

Και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διοικητικού – Λογιστικού

Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλ: 2132025915
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Β΄ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Ηλιάδου Ελένη
Τσακίρογλου 16, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9330585
Προϊσταμένη κα Βογιατζή Πηνελόπη
Αγνώστων Μαρτύρων 88 , Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9324618
Γ΄ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟΔ΄ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ-ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Χριστουλάκη Χρυσάνθη
Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9324883

      Προϊστάμενη κα Σπύρου Αναστασία

      Σινώπης 13, Ν. Σμύρνη
  Τηλ.& fax: 213-2025981

Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ-ΒΡΕΦΙΚΟ
ΣΤ΄ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Θεοδόση Ιωάννα
Τραπεζούντος & Τυρολόης Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9357065

    Προϊσταμένη κα Κουλελή Γεωργία
    Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
       Τηλ. & fax: 210-9345895

 

 


Ζ΄ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Κοντολέων Ελισάβετ
ΣΥΓΓΡΟΥ 221 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9332592

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ