Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές - Σχολικές Μονάδες Νέας Σμύρνης

 

Με το υπ’αρ. Β’759/6 Μαΐου 2011 Φ.Ε.Κ. και σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης των ΟΤΑ «Καλλικράτης», δημιουργήθηκαν στο Δήμο Ν. Σμύρνης δύο (2) νέες Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές με τη συγχώνευση των εικοσιένα (21) Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών που προϋπήρχαν.


Συγκεκριμένα λειτουργούν:

1.    Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Νέας Σμύρνης «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
2.    Η Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Νέας Σμύρνης «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 

 

 

 

 


 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ