Δημοτική επιτροπή παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), αποτελεί το ανώτατο συλλογικό δημοτικό όργανο λήψεων αποφάσεων στα θέματα που άπτονται της Παιδείας, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την τοπική αυτοδιοίκηση, που ορίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος και οι απορρέοντες αυτού νόμοι.

Η ΔΕΠ Νέας Σμύρνης εδρεύει στην οδό Ελ.Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη, στον 5o όροφο, στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου.
Τηλ: 2132025 831-914

Φαξ: 2132025913

Αποτελείται από:

  1. Πρόεδρο ΔΕΠ, (οριζόμενο από την Δημοτική Αρχή)
  2. Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης
  3. Εκπρόσωπο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης
  4. Εκπρόσωπο του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης
  5. Εκπρόσωπο της ΕΒΕΝΣ
  6. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νέας Σμύρνης
  7. Εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης

Σε κάθε Συνεδρίαση της ΔΕΠ, η συζήτηση ακολουθεί την ορισμένη ημερήσια διάταξη θεμάτων και αποφασίζει με ψηφοφορία επί των συγκεκριμένων θεμάτων.