Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης είναι Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  Ν. Σμύρνης που δημιουργήθηκε   το 2011 με την ενοποίηση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ν. Σμύρνης (Κ.Π.Α.Δ.Ν.Σ.) και  του Κέντρου Ανοικτής  Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ν. Σμύρνης (ΚΑΠΗ). Περιλαμβάνει δύο Διευθύνσεις:

α) Την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης παιδιού Δήμου Ν.Σμύρνης.
β)Την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων Δήμου Ν. Σμύρνης.
Στην  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης παιδιού εντάσσονται  7 τμήματα όπου φιλοξενούνται παιδιά από 18 μηνών έως 5 χρονών (ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο).
    
Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων εντάσσονται 5 ΚΑΠΗ με μέλη κατοίκους και δημότες της Ν. Σμύρνης, ηλικίας άνω των 60 χρονών.
            
Διοικείται από δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, γονείς φιλοξενουμένων νηπίων, μέλη των ΚΑΠΗ, εργαζόμενοι και δημότες.

Διοικητικό Συμβούλιο 2017

 

 

  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ