ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ο τομέας Παιδείας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Νέας Σμύρνης. Η Δημοτική Αρχή επενδύει ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της στρατηγικής στην Παιδεία, όχι μόνο γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας περνάει μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί μόνο η Παιδεία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την αναβάθμιση των κοινωνικών αντανακλαστικών προόδου του συνόλου των πολιτών.
Η Δημοτική Αρχή πέτυχε να αναβαθμίσει την Παιδεία στην Νέα Σμύρνη, αντιμετωπίζοντας με μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, σημαντικότατες προκλήσεις: Με την δημιουργία νέων σχολικών κτιρίων και με τον επανασχεδιασμό της χρήσης της σχολικής στέγης, η Δημοτική Αρχή κατόρθωσε να ξεπεράσει τον μεγάλο σκόπελο της διπλοβάρδιας στα σχολεία, φαινόμενο που αποτελούσε για χρόνια τροχοπέδη στην ανάπτυξη της παρεχόμενης υπηρεσίας εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαίδευσης συνεχίζεται με την διαρκή φροντίδα των σχολικών υποδομών, αλλά και τον συνεχή εμπλουτισμό αυτών με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες πληροφορικής κ.α., έτσι ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαίδευσης ν’ αναβαθμίζεται συνεχώς.
Σήμερα, σε 42 σχολεία της Νέας Σμύρνης, παρέχεται μία υπηρεσία εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών σε πάνω από 8.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στρατηγικό στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη υποδομή Παιδείας, πάντα μέσα στα πλαίσια της οργανωμένης Ελληνικής Πολιτείας.
Η προσπάθεια Παιδείας δεν σταματά όμως μόνο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Στην σημερινή ανταγωνιστική πραγματικότητα, η εκπαίδευση όλου του πληθυσμού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνίας. Έτσι, με τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την Δια Βίου Μάθηση Ενηλίκων, που εφαρμόζει ο Δήμος μας, η αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες όλου του πληθυσμού επιτρέπει στο κοινωνικό μας σύνολο ν’ ανταποκριθεί στις ισχυρές προκλήσεις που έρχονται με ταχύτατους ρυθμούς.