Περί: Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.
  Αριθμός απόφασης : 10/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ