Περί: Συγκρότησης Επιτροπής για την παραχώρηση – ανανέωση αδειών στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.
  Αριθμός απόφασης : 7/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ