Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 141/2010.
  Αριθμός απόφασης : 6/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ