Περί: Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την παραλαβή έργων άνω των 880 €.
  Αριθμός απόφασης : 5/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ