Περί: Αποδοχής τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών οικονομικών ετών 2009 – 2010.
  Αριθμός απόφασης : 4/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ