ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5/2017

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ »

 

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


                                        ΑΙΤΗΣΗ

 
<< Πίσω








Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ