510 - 13/12/2016-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #1.500,00#€ για εξόφληση τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων.

 

Αριθμός απόφασης: 510/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ