402 - 7/10/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 4.190,00 ευρώ που αφορά «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού»

 

Αριθμός απόφασης: 402/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ