338 - 15/7/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.600,00 € που αφορά «Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων»

 

Αριθμός απόφασης: 338/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ