_413-29/12/2014-Περίληψη:Εξέταση γνωμοδότησης επί ένστασης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών σχετικά με την «Προμήθεια ελαστικών & ζαντών οχημάτων» με αρ. μελ.: 67/2014

 

Αριθμός απόφασης: 413/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ