_396-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.000,00#€ για Aναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου

 

Αριθμός απόφασης: 396/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ