_395-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00# για «Προμήθεια αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης – στέγνωσης επιφανειών»

 

Αριθμός απόφασης: 395/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ