_394-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000,00# για Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζεστού Νερού Χρήσης Κολυμβητηρίου

 

Αριθμός απόφασης: 394/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ