_392-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000,00# για « Προμήθεια Ανατρεπόμενου Ημιφορτηγού»

 

Αριθμός απόφασης: 392/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ