_369-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

 

Αριθμός απόφασης: 369/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ