_363-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση πομπών ενδοπεπικοινωνίας

 

Αριθμός απόφασης: 363/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ