_352-01/12/2014-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων, για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος Προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεση

 

Αριθμός απόφασης: 352/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ