_344-07/11/2014-Περίληψη:«Z’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014»

 

Αριθμός απόφασης: 344/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ