_326-20/10/2014-Περίληψη:α) Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο1/2014 του διαγωνισμού«Προμήθεια ειδών διατροφής 2015». β) Διαβίβαση πρακτικών και γνωμοδότησης για την κατακύρωση της προμήθειας.

 

Αριθμός απόφασης: 326/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ