_290-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων: α) ποσού #300,00# ΕΥΡΩ που αφορά εξόφληση της Α 3549/2013 τελεσίδικης απόφασης και β) ποσού #85,00# ΕΥΡΩ που αφορά τόκους της ανωτέρω αποφάσεως.

 

Αριθμός απόφασης: 290/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ