_234-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0002 » του έργου «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων»,Αρ.Μελ:99/12

 

Αριθμός απόφασης: 234/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ