_207-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου».

 

Αριθμός απόφασης: 207/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ