_205-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #42.407,25# ευρώ που αφορά Επίδομα Θέσης Ευθύνης έτους 2013».

 

Αριθμός απόφασης: 205/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ