_203-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση : α) Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού , β) Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ αρ.μελ. 34/14».

 

Αριθμός απόφασης: 203/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ