_190-29/4/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Προμήθεια αυτοκόλλητων ειδών διαγράμμισης και σήμανσης κυκλοφοριακής ασφάλειας Σχολικών Συγκροτημάτων»

 

Αριθμός απόφασης: 190/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ