_186-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 15.6261.0006 , που αφορά το έργο Συντήρηση και Επισκευή Υπαίθριων και Κλειστών Αθλητικών Χώρων» με αρ. μελ. : 09/2014.

 

Αριθμός απόφασης: 186/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ