_162-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά Αποστολή Αλληλογραφίας ΚΕΠ ( courier ).»

 

Αριθμός απόφασης: 162/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ