_152-28/3/2014-Περίληψη:«Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ισογείου χώρου τουλάχιστον 80m2 για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης( Κ.ΙΦ.Α ) Νέας Σμύρνης.»

 

Αριθμός απόφασης: 152/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ